Het ontstaan

Jan Bloemkolk en Marja de Putter kennen elkaar via bureauwerk van Dovenschap. In februari 2015 organiseerde de Gemeente Ede een informatiebijeenkomst over de WMO in Ede. Wat gaat de WMO betekenen voor doven? Het ging vooral over rolstoelgebruikers en huishoudelijke hulp, niet over andere doelgroepen zoals doven en slechthorenden.

.

Jan stootte me aan en zei: we gaan een lijst maken van de doven in Ede. Die lijst groeide, werd steeds langer. We zochten samenwerking met de Gelderhorst voor de contacten met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Najaar 2016 was samenwerking nog niet mogelijk in verband met regelgeving: WLZ-geld (Wet Langdurige Zorg) mag niet voor WMO-doeleinden ingezet worden. Men kon niks voor ons betekenen. We staan sterker naar de gemeente en het ziekenhuis als we samenwerken. Hopelijk gaat dat lukken! Februari 2018 is er opnieuw een gesprek geweest, we kwamen dichter bij elkaar. 

Nederland heeft het VN-verdrag geratificeerd. Gemeente Ede zette onderzoeksbureau Inclusionlab in. Het bureau organiseerde winter 2016-2017 vijf themabijeenkomsten. Marja las het in de krant, vroeg nog wat doven erbij. Om ons gezicht te laten zien, dat mensen meer gaan nadenken. Uitkomst van onderzoeksbureau: de doven lopen echt tegen veel dingen aan.

8 mei 2017 de eerste bijeenkomst in de Raadszaal van de gemeente Ede! Projectleider is gastheer, we regelen zelf de agenda en inhoud. Wat willen de aanwezige doven? Onder andere aktiviteiten, een overzichtelijke website met informatie. Bij deze!

We organiseerden drie proefbijeenkomsten in de zomer. Die werden redelijk bezocht. Vandaar het voorlopige besluit de ene maand overdag, de andere maand 's avonds een bijeenkomst. Dat is snel veranderd naar 's avonds.

We willen ons netwerk vergroten. Dat we samen sterker staan. Belangen behartigen bij het ziekenhuis, als men ons erkent als belangenorganisatie. We willen gezelligheid, Dovensport opzetten. Soms verwijzen we iemand naar de landelijke organisaties voor doven en slechthorenden.

Er zijn nog meer dingen/aktiviteiten die niet op de website staan, soms is iets nog in een pril stadium. Mail ons geruist als je informatie mist!

Doof in Ede helpt mee om het VN-verdrag wáár te maken, doet aktief mee met Ede Inclusie.

Ede Inclusie = dat iedereen mee kan doen

VN-verdrag =  Toegankelijkheid, maar ook dat je zelf mag beslissen over zorg/hulp.

WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inclusie
Illustratie  via Paul Imthorn, Sociale Innovatie.
 
exclusie: mensen staan buiten de samenleving/groep
segregratie: aparte groepen
integratie: groep in de groep
inclusie: iedereen vermengd
  • Facebook Social Icon

© 2018 Doof in Ede

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now